Ελληνικα
2 Βιοκλιματικές Κατοικίες

2 Βιοκλιματικές Κατοικίες

Αρχιτεκτονική

Έχουμε ήδη ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική μελέτη και έχουμε πάρει την οικοδομική άδεια για την κατασκευή 2 Βιοκλιματικών Κατοικιών Ενεργειακής Κατηγορίας Α+, στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας. Η συνολική κτιριακή επιφάνεια είναι 186 μ2. Εκτός από την αρχιτεκτονική μελέτη και την έκδοση άδειας οικοδομής, το γραφείο μας έχει αναλάβει και την επίβλεψη της κατασκευής. Ανυπομονούμε να ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου στις…

Villa 2

Villa 2

Αρχιτεκτονική, Εσωτερικός Σχεδιασμός

Η κατασκευή του κτιρίου βρισκόταν στο στάδιο ολοκλήρωσης του σκελετού από μπετόν και των εξωτερικών τοίχων από τούβλο, όταν αναλάβαμε το σχεδιασμό της τελικής διαμόρφωσης των εξωτερικών όψεων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και τον πλήρη εσωτερικό σχεδιασμό. Το έργο είναι σε εξέλιξη. Θα επανέλθουμε με νέες αναρτήσεις.