Ελληνικα
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 4

598 μ2

Καβάλα

2008

Τριώροφη πολυκατοικία με πυλωτή και υπόγειο στην οδό Διονυσίου 3-5
Χρόνος μελέτης: 2005
Χρόνος κατασκευής: 2006-2008

Κάτοψη πυλωτής
Κάτοψη 2ου ορόφου
Τόμη A1 – A1