Ελληνικα
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2

859 m2

Καβάλα

Τοποθεσία: Οδός Φιλελλήνων 26
Χρόνος μελέτης: 2006
Χρόνος κατασκευής: 2007-2009

Πενταόροφο κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε σε επαφή με διατηρητέες όψεις υφιστάμενης -από τις αρχές του 20ου αι.- κατοικίας, εντός οικοπέδου που συνορεύει με διατηρητέα καπναποθήκη. Το κτίριο περιλαμβάνει δέκα διαμερίσματα κατοικίας, έναν επαγγελματικό χώρο, χώρους αποθήκευσης και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

Κάτοψη ισογείου
Όψη – Φιλελλήνων
Όψη – Πάροδος Φιλελλήνων