Ελληνικα
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
 • Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Villa 1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

574 μ2

Καβάλα

2012

Τοποθεσία: Παληό
Χρόνος μελέτης: 2010
Χρόνος κατασκευής: 2011-2012