Ελληνικα
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

50 μ2

Καβάλα

2012

Ανακαίνιση διαμερίσματος και μετατροπή του σε δικηγορικό γραφείο.
Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων και επίβλεψη κατασκευής.

Κάτοψη
Σχέδια επίπλων Λ2-X2
Σχέδια επίπλων Λ3-X3
Σχέδια επίπλων Λ1-X1-X4