Ελληνικα
  • ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
  • ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
  • ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
  • ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ

110 μ2

Καβάλα

2000, 2010

Μονοκατοικία στο Ζυγό.
Χρόνος μελέτης: 1999
Χρόνος κατασκευής: 1999-2000