Ελληνικα
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 3
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 3
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 3

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 3

532 μ2

Καβάλα

2006

Τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο.
Χρόνος μελέτης: 2004
Χρόνος κατασκευής:2005-2006

Κατόψεις