Ελληνικα
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 5

393 μ2

Καβάλα

2010

Αρχιτεκτονική μελέτη για τετραόροφη πολυκατοικία με πυλωτή, κλειστό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και βοηθητικούς χώρους, στη συνοικία Βύρωνα.

Κάτοψη υπογείου
Κάτοψη πυλωτής
Κάτοψη 1ου ορόφου
Κάτοψη 2ου ορόφου
Κάτοψη 3ου ορόφου
Κάτοψη 4ου ορόφου
Κάτοψη δώματος-στέγης
Τομές
Όψεις