Ελληνικα

ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ένα τυπικό κατασκευαστικό έργο αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:
1.Σχηματικός σχεδιασμός: διερεύνηση των διαφόρων επιλογών για τη μεταγραφή του λειτουργικού προγράμματος (οράματος) σε σχέδια και φωτορεαλιστικές αποδόσεις, 2. Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη: διάγραμμα δόμησης, κατόψεις, τομές, όψεις, σχέδια λεπτομερειών, 3. Έκδοση Έγκρισης Δόμησης, 4. Εκπόνηση υπόλοιπων απαιτούμενων κτιριακών μελετών: στατική, ενεργειακής απόδοσης, πυροπροστασίας, ανελκυστήρα, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, θέρμανσης, κλιματισμού, 5. Έκδοση Άδειας Δόμησης, 6. Επίβλεψη κατασκευής: τακτικές επισκέψεις στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή για την πλήρη εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων.