Ελληνικα
  • 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  • 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

211 μ2

Καβάλα

2008

Αρχιτεκτονική μελέτη για δύο κατοικίες στη Νέα Ηρακλείτσα.