Ελληνικα

Υπηρεσιες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μία δίωρη συζήτηση στο χώρο του γραφείου μας είναι το πρώτο βήμα. Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την αποτελεσματική έναρξη σχεδιασμού οποιουδήποτε έργου. Χρησιμοποιείστε το και παραλάβετε τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όρους δόμησης, προϋπολογισμό κόστους άδειας δόμησης, προϋπολογισμό κόστους κατασκευής, χρονοδιαγράμματα και ιδέες σχεδιασμού.
*Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, και στη συνέχεια επιλέξετε εμάς για το σχεδιασμό του έργου σας, η αμοιβή που έχετε καταβάλλει για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα αφαιρεθεί από την αμοιβή για τις πλήρεις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες

ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ένα τυπικό κατασκευαστικό έργο αναλύεται στα ακόλουθα στάδια:
1.Σχηματικός σχεδιασμός: διερεύνηση των διαφόρων επιλογών για τη μεταγραφή του λειτουργικού προγράμματος (οράματος) σε σχέδια και φωτορεαλιστικές αποδόσεις, 2. Οριστική αρχιτεκτονική μελέτη: διάγραμμα δόμησης, κατόψεις, τομές, όψεις, σχέδια λεπτομερειών, 3. Έκδοση Έγκρισης Δόμησης, 4. Εκπόνηση υπόλοιπων απαιτούμενων κτιριακών μελετών: στατική, ενεργειακής απόδοσης, πυροπροστασίας, ανελκυστήρα, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, θέρμανσης, κλιματισμού, 5. Έκδοση Άδειας Δόμησης, 6. Επίβλεψη κατασκευής: τακτικές επισκέψεις στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή για την πλήρη εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μια τυπική μελέτη σχεδιασμού εσωτερικών χώρων περιλαμβάνει:
1. Κατόψεις διαρρύθμισης.
2. Κατόψεις ηλεκτρολογικών.
3. Σχεδιασμό επίπλων και ειδικών κατασκευών.
4. Λεπτομερή αναπτύγματα εσωτερικών όψεων.
5. Επιλογές υλικών, χρωμάτων, επίπλων, φωτιστικών, υφασμάτων.
6. Φωτορεαλιστικές αποδόσεις.
7. Επίβλεψη εφαρμογής σχεδίων.

Order Form

Please fill out the form and we'll get back to you asap