Ελληνικα
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1

80 μ2

Λήμνος

2004

Τοποθεσία: Παραδοσιακός οικισμός Κοντιάς
Χρόνος μελέτης: 2003
Χρόνος κατασκευής: 2003-2004

Παλιά εγκαταλελειμμένη πέτρινη αποθήκη αποκαταστάθηκε και μετατράπηκε-με προσθήκη ορόφου-σε κατοικία.

Plans