Ελληνικα
  • ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  • ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

80 μ2

Λήμνος

2006

Τοποθεσία: Κότσινας
Χρόνος μελέτης: 2005
Χρόνος κατασκευής: 2006