Ελληνικα
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2
  • ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2

ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 2

420 μ2

Καβάλα

2004

Τετραόροφη πολυκατοικία με υπόγειο, στην οδό Αργυρουπόλεως.
Χρόνος μελέτης: 2002
Χρόνος κατασκευής: 2003-2004