Ελληνικα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μία δίωρη συζήτηση στο χώρο του γραφείου μας είναι το πρώτο βήμα. Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την αποτελεσματική έναρξη σχεδιασμού οποιουδήποτε έργου. Χρησιμοποιείστε το και παραλάβετε τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει όρους δόμησης, προϋπολογισμό κόστους άδειας δόμησης, προϋπολογισμό κόστους κατασκευής, χρονοδιαγράμματα και ιδέες σχεδιασμού.
*Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, και στη συνέχεια επιλέξετε εμάς για το σχεδιασμό του έργου σας, η αμοιβή που έχετε καταβάλλει για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα αφαιρεθεί από την αμοιβή για τις πλήρεις αρχιτεκτονικές υπηρεσίες