Ελληνικα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μια τυπική μελέτη σχεδιασμού εσωτερικών χώρων περιλαμβάνει:
1. Κατόψεις διαρρύθμισης.
2. Κατόψεις ηλεκτρολογικών.
3. Σχεδιασμό επίπλων και ειδικών κατασκευών.
4. Λεπτομερή αναπτύγματα εσωτερικών όψεων.
5. Επιλογές υλικών, χρωμάτων, επίπλων, φωτιστικών, υφασμάτων.
6. Φωτορεαλιστικές αποδόσεις.
7. Επίβλεψη εφαρμογής σχεδίων.