Ελληνικα
  • MONOKATOIKIA 1

MONOKATOIKIA 1

262 μ2

Καβάλα

2007

Αρχιτεκτονική μελέτη για διώροφη μονοκατοικία με υπόγειο
Τοποθεσία: Παληό

Διάγραμμα κάλυψης
Κατόψεις
Όψεις